Jak mapovat kompetence žáků radil seminář kariérového poradenství

14. listopad 2018

V polovině listopadu 2018 proběhl v Městské knihovně ve Vítkově seminář Kariérové poradenství 4.0 – nové výzvy a příležitosti, jehož lektorkou byla Mgr. Dorota Madziová, kariérová poradkyně, lektorka metody mapování kompetencí CH-Q a spoluzakladatelka organizace Centrum kompetencí. Hlavním cílem setkání společného pro zájemce z Opavska i Vítkovska bylo podpořit rozvoj kompetencí pedagogů a dalších odborníků v oblasti poskytování kariérového poradenství. V rámci semináře se účastníci seznámili s novými metodami práce se žáky v této oblasti, mezi něž například patří mapování kompetencí CH-Q, identifikování silných stránek, kariérový koučink a další. Účastníci se seznámili s principy kariérového poradenství, které jsou vhodné při uplatnění v praxi směrem k žákům na základních a středních školách, ale také s okruhy a oblastmi poradenství, jež se nejčastěji poskytuje. V rámci diskuse účastníci nejvíce skloňovali problém plné realizace kariérové poradenství na školách a to z důvodu, že ve většině institucích spadá tato oblast do kompetence výchovných poradců, kteří však na celou svou agendu mají vyčleněny zhruba 3 hodiny týdně. Všichni přítomní se shodli, že taková časová dotace je nedostatečná a nezvládá se v rámci ní pokrýt potřeby žáků. Lektorka následně blíže seznámila účastníky s metodou mapování kompetencí CH-Q. Výjimečnost této metody spočívá v tom, že pracuje nejen s kompetencemi žáků, které získali tzv. formální cestou, tj. ve škole, ale stejně vážně vnímá i ty znalosti a dovednosti, které nabyli a získávají neformálně, často jakoby mimoděk, díky svým zkušenostem a volnočasovým aktivitám.

Závěr setkání byl věnován diskusi o vzniku nových pozic na trhu práce a zániku jiných, pracovnímu tempu a co jej ovlivňuje a jak se v rychle se vyvíjejícím světě neztratit, ale především jak si v dnešní na výkon orientované společnosti může člověk zachovat vlastní jedinečnost? A jak mohou kariéroví poradci nejlépe v této situaci své klienty připravit do reálného pracovního života? Diskuse nad těmito a dalšími zásadními dotazy budeme společně hledat odpovědi a rozvíjet kompetence všech budoucích účastníků v příštích setkáních.