Intervenční a rehabilitační práce s třídním kolektivem

21. květen 2019
volno 1 ze 5 místPŘIHLÁSIT SE

Seminář je určen školním psychologům, školním metodikům prevence a dalším odborným pracovníkům věnujícím se tématu třídní klima/vztahy ve třídě. Nabídne teoretické zázemí a především praktické nástroje pro práci s třídním kolektivem, klimatem a vztahy pro školní psychology a další odborné pracovníky, kteří se dané problematice věnují. Zároveň nabídne prostor pro sdílení zkušeností, otázky i supervizi konkrétních případů.​

Lektor: Mgr. Martin Hofman (psycholog, terapeut, supervizor)

Čas konání: 9:00 – 17:00

Místo konání: Sakura Opava, Sadová 120/14, 74601 Opava

Poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II.

Garant akce: Lucie Stanjurová

Související příspěvky