Interaktivní workshop pro žáky zaměřený na polytechnickou výuku

volno 14 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   žákům nižších a vyšších ročníků ZŠ a jejich pedagogům

O čem to bude:  V tomto interaktivním workshopovém dnu seznámíme žáky se základními poznatky o dřevu, ale především si vyrobíme výrobek ze dřeva, který je určený pro danou věkovou kategorii. Čeká nás broušení, lepení, popř. přibíjeni hřebíčku, natírání a zdobení. Vše zvládneme v běžné školní třídě. Potřeba bude podložka (např. noviny). Jednoduché výrobky pro 1. st. zvládneme za hodinu. Složitější výrobky za dobu delší.

Program bude uzpůsoben dle přihlášené školy a věku žáků.

Lektor:  Mgr. Jan Helis (http://geodeska.cz)

Termín:  dle domluvy s vedením školy (preferován je leden – březen 2020)

Místo realizace:   v prostorách přihlášených škol

Kapacita:   celá třída

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně  lektorného)

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek