Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ)

25. září 2019
volno 0 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Aktivizační seminář pro učitele jazyků na 1. a 2. stupni je určen k získání tipů na konverzační a výukové metody rozvíjející komunikační dovednosti v cizím jazyce. Učitelům budou při semináři prezentovány hlavně náměty na metody zefektivňující osvojení cizího jazyka formou párového učení nebo kooperativního učení. Účastníci si odnesou náměty na rozcvičky, párovou konverzaci, aktivity pro rozvoj slovní zásoby a zásoby frází.

V další části akce bude učitelům představena FLIPPED CLASSROOM, což je metoda a efektivní nástroj k výuce a osvojení jazyka formou videa.

Lektor:  Mgr. Lukáš Heřman

Čas realizace:   14:00 – 16:30

Místo realizace:  Základní škola a gymnázium Vítkov, Komenského 754

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II.

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková

Financováno z prostředků projektu MAP Opavsko II.