Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ). Aktivizační seminář pro učitele jazyků

7. říjen 2020
volno 3 ze 5 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  učitelům jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ

Obsah:  Účastníci si odnesou náměty dalších aktivit podporující motivaci žáků ve výuce cizího jazyka.

Čeká Vás ochutnávka rutinních aktivit hlavně formou párové práce, které upevňují frazeologické minimum. Modelově si zažijete několik výukových metod, které efektivně zaměstnají současně celou třídu a rozvíjí porozumění poslechu. Ukážeme si, jak hravě a nenásilně procvičovat gramatiku. Nastíníme konkrétní možnosti hodnocení práce žáků přímo v hodině a jak tím motivovat žáky k práci. Doplňkově se podíváme na moderní a didakticky správné zapojení dotykových technologií do Vaší výuky i ve spojení s metodou flipped classroom. Ze semináře si odnesete zásobník aktivit, ze kterého budete moci čerpat v průběhu školního roku a oživovat své hodiny, aby odpovídaly výstupům pro 21. století. 

Lektor:  Mgr. Lukáš Heřman

Čas realizace:   14:00 – 16:30

Místo realizace:  Lidový dům Opava

Poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce: PhDr. Eva Cveková, tel. 722 912 208