Inovativní metody práce v ZŠ se zaměřením na polytechnickou výchovu – pro nižší i vyšší stupeň (nová aktivita)

20. únor 2020 - 21. únor 2020

Určeno:  pro vyučující pracovních činností na 1. a 2. stupni základních škol

Anotace pro nižší stupeň: Hlavním obsahem kurzu je zhotovení min 4 výrobků ze dřeva, které lze využít v hodinách pracovních činností. Důraz je kladen na názornost a zajímavost při vlastním tvoření. Při tvoření je brán zřetel na cílovou skupinu žáků a rovněž materiální vybavení běžné třídy. Hlavní činností při tvoření bude broušení, stříhání, lepení, ořezávání, natírán atd. Učitelé se seznámí s novými nápady, tyto nápady si prakticky vyzkouší a následně je mohou předat svým žákům.

Výrobky:

  1. Hrábě (broušení, ořezávání, lepení) – cca 30 min
  2. Roubená chaloupka (broušení, lepení, manipulační činnost, natírání) – cca 50 min
  3. Věšák (broušení lepení, přitloukání hřebíků) – cca 30 min
  4. Krmítko I (broušení, přitloukání hřebíků) – cca 40 min

Závěrečné hodnocení + další metodické inspirace (jiné výrobky)

Anotace pro vyšší stupeň: Workshop bude zaměřen na náplň pracovních činností 2. stupně. Proběhne ukázka a vyrábění výrobků ze dřeva, plastu, železa a plechu. Na workshopu se bude pracovat s polotovary, které následně budou pedagogové skládat dohromady pod záštitou p. Jana Helise, který má bohaté zkušenosti v tomto oboru.

Lektor: Jan Helis

Termíny: 12. 2, 20.2. a 21.2

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Martin Hořínek