Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické vzdělávání

13. listopad 2020
volno 0 ze 5 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům MŠ

Obsah: Cílem aktivity je rozvíjení manuální a technické zručnosti u pedagogů v mateřských školách.

Tento workshop navazuje na ucelenou aktivitu „Ponky do MŠ“. Tentokrát workshop povede Mgr. Jitka Oboňová ze Střední školy umělecké a průmyslové v Opavě (SŠPU).  Pod jejím vedením bude účastníkům školení ukázána metodika a výrobky, které se dají vytvořit z místního levného materiálu.

Výrobky se zhotovují podle regionální metodiky, kterou SŠPU zpracovala pro potřeby metodické  podpory k polytechnickému vzdělávání.

Lektorka:  Mgr. Jitka Oboňová

Termín:  13. listopadu 2020

Čas realizace:  bude upřesněn na webových stránkách

Místo realizace:  SOU Stavební v Opavě (B. Němcové 2309, Opava)

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 15 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce: Bc. Martin Hořínek (horinek@masopavsko.cz)