Fun Tech Fest

volno 100 ze 100 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  žákům ZŠ, pedagogům, rodičům, veřejnosti

Obsah:  Cílem je motivovat žáky ke studiu polytechnických oborů prostřednictvím zábavného a interaktivního přístupu. Na událost máme pozvané technicky zaměřené firmy, které přinášejí invenčnost do svého odvětví.

Zábavnou formou žáci budou mít možnost si interaktivně vyzkoušet techniku průmyslu 4.0 a také tradiční řemesla. V rámci festivalu budou probíhat doprovodné programy kariérového poradenství jak pro rodiče, tak žáky a pedagogy.

Termín:   květen / červen 2021

Místo realizace:  Středisko volného času Vítkov

Kapacita: neomezená

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek (horinek@masopavsko.cz)