Finanční gramotnost do škol

16. duben 2020 - 30. duben 2020
volno 0 ze 4 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   žákům 2. stupně ZŠ

O čem to je:  cyklus tří seminářů zaměřených na posílení finanční gramotnosti žáků

  1. seminář – Nástroje finančního trhu (2 h) – 16. 4. 2020

Diskuse je otevřením tématu. Účastníci si zkusí odpovědět na pár otázek, sestavují rozpočet, zamýšlí se nad svými finančními cíli a vymýšlí nástroje, které mohou využít k jejich dosažení. Výsledkem je základní přehled o rozpočtu a základní volba finančních nástrojů dle úroku a základních vlastností.

  1. seminář – Přednáška na vybrané téma (úvěry, investice, plánování, zabezpečení, zadlužení,…) – 2 h – 23. 4. 2020

Přednáška na vybrané téma – většinou navazuje na některou z předchozí s tím, že se vytáhne slabé místo (kde měli účastníci největší potíže) nebo téma, které chtěli poznat víc do hloubky.

  1. seminář – FinGRplay.cz (on-line hra k výchově a vzdělávání mladých) – 30. 4. 2020

FinGRplay je základní exkurze do finančního plánování. Účastníci hru hrají v PC učebnách nebo i na vlastních PC či noteboocích – alespoň do dvojice s naší asistencí. Hráči ve hře provází rodinu třiceti lety finančního života, hospodaří s jejími penězi, plní její cíle, řeší různé události. Výsledkem je základní představa o roli peněz v rodině a dlouhodobém pohledu na věc.

Lektor:   ABC finančního vzdělávání

Místo realizace:   ZŠ Melč

Čas realizace:   bude upřesněn po domluvě s ředitelem ZŠ

Poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Poznámka:   Aktivita plně obsazena.

Aktivitu využily školy: ZŠ Březová, ZŠ Melč, ZŠ a G Vítkov, ZŠ Budišov nad Budišovkou

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková