Efektivně fungující školní poradenské pracoviště

volno 25 ze 25 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pracovníkům školních poradenských pracovišť a pedagogům ZŠ

Obsah:  Kurz bude zaměřen na legislativní předpisy a postavení školního poradenského pracoviště v rámci školy, včetně struktury školního poradenského pracoviště. Zabývat se budeme také konkrétními poradenskými pracovníky a náplní jejich práce – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog atd.

Na konkrétních příkladech bude demonstrována spolupráce v poradenském týmu a s vedením školy. Zamyslíme se nad tím, kdo může být klientem školního poradenského pracoviště a představíme konkrétní postupy ‒ kazuistiky.

Probrány budou také důležité administrativní kroky – informované souhlasy, práce s doporučením školského poradenského zařízení, práce s individuálním vzdělávacím plánem a plánem pedagogické podpory, spolupráce s lékaři, dalšími odborníky a institucemi.

Lektorka:  PhDr. Jitka Kendíková

Termín:  Březen 2021 (upřesněno bude přihlášeným do emailu a na webových stránkách www.mapvitkovsko.cz)

Čas realizace:   9:00 – 16:00

Místo realizace: Městská knihovna Vítkov

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)