Děti navrhly a vybudovaly jedlou zahradu

20. červen 2019

V Mateřské škole a Základní škole ve Větřkovicích byl v lednu roku 2019 zahájen výukový program s názvem Co si zasadíme, to si sníme jako aktivita směřovaná ke školní zahradě a ke zdravému životnímu stylu.

Mezi základní pilíře programu patřila aktivita dětí, spolupráce a smysluplnost. Aktivita dětí se projevila hned na počátku projektu, kdy vznikly krásné návrhy školní zahrady, dále účastí dětí na všech doprovodných akcích a jejich praktickou pomocí při samotné realizaci. Spolupracovali jsme přitom nejen s pedagogy školy, ale také s rodiči, obcí a zahradní architektkou Olgou Šamárkovou, která podle dětských návrhů zpracovala profesionální projekt a zajistila odborné a metodické vedení. Smysluplnost projektu vidíme v tom, že jsme koncem dubna zaseli a při slavnostním otevření zahrady 20. června jsme již sklízeli první zeleninu. Část školní zahrady byla kultivována a proměnila se v jedlou a vznikla také nová místa pro hru a odpočinek. A to vše za podstatné pomoci rodičů a přátel školy.

V průběhu programu se také uskutečnily tři praktické semináře. První dva z nich se zaměřily na zdravé stravování (nejen dětí) a poslední z nich pak na využití bylinek při ochraně imunity.  Partnery projektu byla Skutečně zdravá škola a Česká naturopatická společnost.

Kateřina Skalíková