Co si zasadíme, to si sníme – rozvoj regionální identity

volno 2 ze 2 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  dětem MŠ a žákům 1. stupně ZŠ

O čem to je:    komunitní projekt zaměřený na místně zakotvené učení. Hlavním úkolem aktivity je seznámit účastníky se zásadami zdravého životního stylu a se záležitostmi souvisejícími s pěstováním zeleniny, okopanin, květin, ovocných stromů a keřů, se složením, zpracováním a ochranou půdy.

Lektor:  Skutečně zdravá škola, z. s., Chaloupky o. p. s.

Termín:  průběžně

Čas realizace:   po dohodě s vedením dané školy

Místo realizace:  v prostorách přihlášených MŠ a ZŠ

Kapacita:  Skupina cca 45 dětí/žáků, pedagogů

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Garant akce:   Bc. Kateřina Skalíková

 

Poznámka:                      

Program plně obsazen. Budou jej využívat tyto školy: ZŠ Březová, MŠ Budišov nad Budišovkou (odloučené pracoviště Svatoňovice)