Kdo hraje, ten jede

Určeno:  žákům 4. – 6. třídy ZŠ Obsah:  Žáci budou soutěžit ve strategických, kooperačních a dalších moderních  deskových hrách, které je mají zábavnou formou přivést ke studiu matematiky a dalších […]

Psychohygiena pro pedagogy s Janem Svobodou

Určeno:  pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ, DD a NNO O čem to je:  Seminář se bude věnovat praktickým cvičením a modelovým situacím zaměřeným na regeneraci sil a základy […]

Agrese je OK

Určeno: rodičům a pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, DD a NNO Obsah:  Jednodenní zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u kluků, zjm. na rozbor konkrétních situací, které […]

Regionální učebnice

Určeno: rodičům a pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, DD a NNO O čem to bude:  Jednodenní seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve […]

Angličtina zážitkem II

Určeno: učitelům AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ Obsah: Chcete načerpat nové nápady na originální hry a aktivity do vašich hodin angličtiny? Chcete mít připravenou kupu praktických aktivit, které […]

Seminář pro ekonomky/ekonomy školských zařízení

Určeno:  pro ekonomické pracovníky škol Obsah:  účtování dotace, FKSP, DPH, daň z příjmu PO, dotazy od účastníků Lektor:  Ing. Zdeněk Nejezchleb Auditor, specialista na problematiku účetnictví a zdaňování ÚSC a […]

Metody Out of box I. a II. pro učitelskou praxi

Určeno:  pedagogickým pracovníkům, pedagogům volného času a pracovníkům dětských domovů Obsah:  Metody Out of Box I pro učitelskou praxi budou zaměřeny na představení současné generace v lavicích a jejich vzdělávacích […]

Rozvoj čtenářské gramotnosti zážitkem

Určeno:  dětem MŠ a žákům  1.- 5. ročníku ZŠ O čem to je:  aktivita je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ nejen […]

Jak na efektivní komunikaci školy s rodiči

Určeno:  pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, asistentům pedagoga Obsah:  Účastníci společně proberou potřeby školy a rodiny a identifikují vzájemné třecí plochy a zdroje nedorozumění a konfliktů. Následně budou […]

Efektivně fungující školní poradenské pracoviště

Určeno:  pracovníkům školních poradenských pracovišť a pedagogům ZŠ Obsah:  Kurz bude zaměřen na legislativní předpisy a postavení školního poradenského pracoviště v rámci školy, včetně struktury školního poradenského pracoviště. Zabývat se […]

Seminář pro ekonomky/ekonomy školských zařízení

Určeno:  ekonomickým pracovníkům škol Obsah:  mzdová agenda, dotazy účastníků, výměna zkušeností Lektorka:   Radka Tyburcová (www.pam-ucto.cz) Čas realizace:  8:30 – 13:30 Místo realizace:  Lidový dům, Opava (Otická 1711/10) Účastnický poplatek:  žádný […]

Fun Tech Fest

Určeno:  žákům ZŠ, pedagogům, rodičům, veřejnosti Obsah:  Cílem je motivovat žáky ke studiu polytechnických oborů prostřednictvím zábavného a interaktivního přístupu. Na událost máme pozvané technicky zaměřené firmy, které přinášejí invenčnost […]

Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ

Určeno:  pro vedoucí pracovníky  základních škol a mateřských škol Obsah: Výjezdní zasedání bude rozděleno do dvou ucelených dnů: Den Návštěva školy, která je nositelem dobré praxe desegregace a procesu obnovy školy […]

Workshop logopedické prevence pro rodiče dětí

Určeno: rodičům dětí, které navštěvují MŠ Obsah:  Rodiče se na semináři budou moci dozvědět, jak povzbudit centrum řeči a chuť mluvit, jak s dětmi doma pracovat tak, aby se naučily […]

Co si zasadíme, to si sníme

Určeno:  dětem MŠ a žákům 1. stupně ZŠ O čem to je:   komunitní projekt zaměřený na místně zakotvené učení. Hlavním úkolem aktivity je seznámit účastníky se zásadami zdravého životního stylu […]

Příběhy našich sousedů

Určeno: žákovským skupinám O čem to bude:  Konkrétní žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí nejen mnoho […]

Soutěž v questingu pro ZŠ na Vítkovsku

Určeno:  žákům ZŠ Obsah: Žákovské týmy budou hledat zajímavá témata (přírodní či kulturní, místopisná, historická aj.) a vytvoří pro širokou veřejnost hru, questing, se kterou se zúčastní soutěže. Soutěž je […]

Učíme se za školou

Určeno:  žákům 2. stupně ZŠ Obsah:  Program zaměřený na místně zakotvené učení v praxi za účasti žáků jakožto hlavních aktérů. Aktivita podporuje aktivní občanství a je založena na samostatném přístupu aktérů […]

Ukázkové hodiny práce s aplikací Můj život po škole

Určeno:  žákům, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání (primárně 7. a 8 ročník ZŠ) Obsah: Žákům bude představena aplikace „Můj život po škole“, pomocí níž mohou rozklíčovat své silné stránky, […]

Polytechnika na školách pod vedením Jana Helise

Určeno: pro žáky ZŠ (1. a 2. stupeň – dle volby dané školy) Obsah: Aktivita je připravena dané škole vždy na míru. Žáci zpracovávají dřevěné polotovary do finálních výrobků, čímž si […]

Pro(story) za školou

Určeno:  žákům 2. stupně ZŠ Obsah:  projekt rozvíjející místně zakotvené učení. Zaměřuje se především na historické, sociální a kulturní souvislosti místa. Lektoři:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.            Kapacita:  skupina […]