Elon brzy dostane svůj ekologický dopravní prostředek

Elon už se brzy dočká svého ekologického vozítka. Návrhy vozítek pro patrona Místního akčního plánu Opavsko a Vítkovsko II vymýšlely děti na opavských a vítkovských školách a který návrh patří […]

Seminář pro ekonomky II

Určeno:  mzdovým a účetním pracovníkům ve školství Obsah:  Seminář bude zaměřen na aktuální změny týkající se nového vykazování ve školství, tvorba tzv. PH MAXů.                […]

Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ)

Aktivizační seminář pro učitele jazyků na 1. a 2. stupni je určen k získání tipů na konverzační a výukové metody rozvíjející komunikační dovednosti v cizím jazyce. Učitelům budou při semináři […]

Setkání prezentovalo projekty regionální identity 

Učitelská kavárna je prostor pro setkávání pedagogů a dalších odborníků působících v oblasti vzdělávání, kteří chtějí společně poznávat nové věci, informace. Pojďme se společně zamyslet nad aktivitami, které žáky při učení […]

Konference Impulz – lepší škola pro všechny

POZOR: NA TUTO AKCI SE VÝJIMEČNĚ PŘIHLAŠUJTE SKRZE SPECIÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM – UMOŽNÍ VÁM NAVOLIT I POŽADOVANÝ WORKSHOP.  PŘIHLAŠUJTE SE ZDE: https://www.conbri.com/event/konference-impulz-lepsi-skola-pro-vsechny   Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, zástupcům NNO, SVČ a […]

Intervenční a rehabilitační práce s třídním kolektivem

Seminář je určen školním psychologům, školním metodikům prevence a dalším odborným pracovníkům věnujícím se tématu třídní klima/vztahy ve třídě. Nabídne teoretické zázemí a především praktické nástroje pro práci s třídním kolektivem, […]

Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ – 4. setkání

Zápis do ZŠ  radostný, klidný a přátelský, bez stresu a napětí Obsah: aktivity je vedoucím pracovníkům  a učitelkám mateřských škol a  pedagogům 1. stupně základních škol. Informace k aktivitě: blok […]

Angličtina zážitkem

Určeno:  Učitelům AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ Obsah: Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích […]

Hodnocení podle “Líného učitele”

Určeno:   pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ O čem to je:  Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s různými způsoby hodnocení a vzájemného hodnocení […]

 Žáci se věnovali výchově k odpovědnosti a toleranci I

Na workshopy učitelů navázaly workshopy a diskuse se žáky základní školy v Melči. Cílem semináře bylo rozvíjet komunikační dovednosti žáků jako jednotlivců i zlepšení komunikace v rámci třídního kolektivu. V úvodní části lektorka […]

Agrese je OK

Omlouváme se přihlášeným účastníkům, akci jsme byli nuceni z důvodu uzavření knihovny ve Vítkově zrušit. Určeno: pedagogům ZŠ, SVČ a NNO Určeno: rodičům a pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ a NNO […]

Nebojme se poskytování první pomoci II

V pořadí druhé pokračování úspěšně započatého cyklu workshopů za účelem metodických setkávání pedagogů a vedoucích pracovníků MŠ se neslo v duchu poskytování první pomoci a úskalí s tím spojených. Tentokrát se zaměřením na […]

Nebojme se poskytování první pomoci I

Cílem metodického setkávání vedoucích pracovníků a učitelů MŠ včetně pedagogů z malotřídních škol na území Vítkovska je rozvíjení jejich kompetencí. Z přípravné diskuze reagující na potřeby pedagogů vyplynulo zaměření prvního setkání, kterým […]

Polytechnika v mateřských školách dostala zelenou

Projekt Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické vzdělávání v těchto dnech vstoupil do své další fáze. Pedagožky z Opavska a Vítkovska byly ve středu 26. září proškoleny […]

Thomas Pedroli přiblížil Umění komunikace

Umění, jak se vyznat ve svých emocích představil 21. září 2018 v Opavě asi čtyřicítce přítomných pedagogů, rodičů a dalších posluchačů holandský intuitivní pedagog Thomas Pedroli. Došlo i na praktické […]

Finanční gramotnost do škol

Určeno:   žákům 2. stupně ZŠ O čem to je:  cyklus tří seminářů zaměřených na posílení finanční gramotnosti žáků seminář – Nástroje finančního trhu (2 h) – 16. 4. 2020 Diskuse […]

Jan Svoboda: Psychohygiena pro pedagogy

Určeno:  pedagogickým pracovníkům O čem to je:  Seminář bude věnovaný praktickým cvičením a modelovým situacím zaměřeným na regeneraci sil a základy psychohygieny při práci učitele. Dozvíte se, jak reflektovat únavové […]

STEM cestování pro žáky a pedagogy

Určeno: žákům 2. stupně ZŠ, kteří se rozhodují o svém dalším studiu O čem to je: Cílem aktivity je poskytovat školským subjektům organizační, informační a finanční podporu pro návštěvy odborných […]

Seminář pro ekonomické pracovníky škol

Určeno:  pro uživatele systému od společnosti Gordic s. r. o. O čem to je:  Seminář bude zaměřen na tato témata: aktuální změny týkající se nového vykazování v systému, účtování majetku, […]

Učitelská kavárna pro pedagogy jazykových věd

Určeno:   pedagogům ZŠ i MŠ, zástupcům NNO, SVČ O čem to je:  Chcete si jen tak popovídat anglicky a přitom řešit zásadní otázky ve výuce angličtiny? Tak potom přijďte na […]

Komiksové workshopy – náhradní termín

Aktivita zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti, cílem je rozvoj tvůrčích schopností a dovedností pomocí komiksů. Úvodem se žáci ve stručnosti seznámí s komiksem, jeho historií, principy a s konkrétním postupem […]

Výjezdní zasedání vedoucích pracovníků ZŠ a MŠ

Určeno:  vedoucím pracovníkům škol z území Vítkovska O čem to je:  Výjezdní zasedání vedoucích pracovníků škol bude zaměřeno na téma společného vzdělávání, práce s nadanými dětmi/žáky a vzájemné inspirace. Výjezdní zasedání se […]

Výchova k odpovědnosti a toleranci – probíhá

Ve školním roce 2019/2020 bude program realizován v těchto školských zařízeních: ZŠ a Gymnázium Vítkov, ZŠ Budišov nad Budišovkou a Dětský domov Melč. Přesné termíny realizace budou domluveny s kontaktními […]

Pro(story) za školou

Program je již plně obsazen. Program budou využívat školy: ZŠ a G Vítkov, ZŠ Budišov nad Budišovkou Určeno:  žákům 2. stupně ZŠ O čem to je:   Program zaměřený na místně zakotvené učení […]

Učíme se za školou

Určeno:  žákům 2. stupně ZŠ O čem to je:  Program zaměřený na místně zakotvené učení v praxi za účasti žáků jakožto hlavních aktérů. Aktivita podporuje aktivní občanství a je založena na […]

Co si zasadíme, to si sníme

Určeno:  dětem MŠ a žákům 1. stupně ZŠ O čem to je:   komunitní projekt zaměřený na místně zakotvené učení. Hlavním úkolem aktivity je seznámit účastníky se zásadami zdravého životního stylu […]

Připravujeme: Příběhy našich sousedů

Určeno: pedagogům a žákovským skupinám O čem to bude:  Konkrétní žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí […]

Pro(story) za školou

Určeno:   žákům 2. stupně ZŠ O čem to je:   program zaměřený na místně zakotvené učení v praxi, který se zaměřuje především na historické, sociální a kulturní souvislosti místa. Lektor:   doc. Mgr. […]

Jedu v tom taky

Tak se jmenovalo setkání realizátorů Místních akčních plánů, kteří přijali pozvání MAS Opavsko a přijeli za námi do Hradce nad Moravicí 11. června 2018. Výměna zkušeností s uváděním MAP do praxe […]

Koordinátoři MAP Vítkovsko II mají za sebou první setkání

Ve středu 6. června se uskutečnilo setkání s koordinátory Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na Vítkovsku. Setkání v Relax Pensionu Schönwald se účastnili převážně ředitelé mateřských a základních škol či […]