Učitelé se věnovali badatelské výuce

Především pro pedagogy přírodních věd byla v Opavě realizována aktivita s názvem Badatelsky orientovaná výuka,  a to ve spolupráci s Chaloupky o. p. s. Aktivita měla formu jednodenního zážitkového semináře, který byl rozdělen […]

Elon brzy dostane svůj ekologický dopravní prostředek

Elon už se brzy dočká svého ekologického vozítka. Návrhy vozítek pro patrona Místního akčního plánu Opavsko a Vítkovsko II vymýšlely děti na opavských a vítkovských školách a který návrh patří […]

Seminář pro ekonomky II

Určeno:  mzdovým a účetním pracovníkům ve školství Obsah:  Seminář bude zaměřen na aktuální změny týkající se nového vykazování ve školství, tvorba tzv. PH MAXů.                […]

Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ)

Aktivizační seminář pro učitele jazyků na 1. a 2. stupni je určen k získání tipů na konverzační a výukové metody rozvíjející komunikační dovednosti v cizím jazyce. Učitelům budou při semináři […]

Setkání prezentovalo projekty regionální identity 

Učitelská kavárna je prostor pro setkávání pedagogů a dalších odborníků působících v oblasti vzdělávání, kteří chtějí společně poznávat nové věci, informace. Pojďme se společně zamyslet nad aktivitami, které žáky při učení […]

Konference Impulz – lepší škola pro všechny

POZOR: NA TUTO AKCI SE VÝJIMEČNĚ PŘIHLAŠUJTE SKRZE SPECIÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM – UMOŽNÍ VÁM NAVOLIT I POŽADOVANÝ WORKSHOP.  PŘIHLAŠUJTE SE ZDE: https://www.conbri.com/event/konference-impulz-lepsi-skola-pro-vsechny   Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, zástupcům NNO, SVČ a […]

Intervenční a rehabilitační práce s třídním kolektivem

Seminář je určen školním psychologům, školním metodikům prevence a dalším odborným pracovníkům věnujícím se tématu třídní klima/vztahy ve třídě. Nabídne teoretické zázemí a především praktické nástroje pro práci s třídním kolektivem, […]

Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ – 4. setkání

Zápis do ZŠ  radostný, klidný a přátelský, bez stresu a napětí Obsah: aktivity je vedoucím pracovníkům  a učitelkám mateřských škol a  pedagogům 1. stupně základních škol. Informace k aktivitě: blok […]

Angličtina zážitkem

Určeno:  Učitelům AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ Obsah: Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích […]

Hodnocení podle “Líného učitele”

Určeno:   pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ O čem to je:  Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s různými způsoby hodnocení a vzájemného hodnocení […]

 Žáci se věnovali výchově k odpovědnosti a toleranci I

Na workshopy učitelů navázaly workshopy a diskuse se žáky základní školy v Melči. Cílem semináře bylo rozvíjet komunikační dovednosti žáků jako jednotlivců i zlepšení komunikace v rámci třídního kolektivu. V úvodní části lektorka […]

Nebojme se poskytování první pomoci II

V pořadí druhé pokračování úspěšně započatého cyklu workshopů za účelem metodických setkávání pedagogů a vedoucích pracovníků MŠ se neslo v duchu poskytování první pomoci a úskalí s tím spojených. Tentokrát se zaměřením na […]

Nebojme se poskytování první pomoci I

Cílem metodického setkávání vedoucích pracovníků a učitelů MŠ včetně pedagogů z malotřídních škol na území Vítkovska je rozvíjení jejich kompetencí. Z přípravné diskuze reagující na potřeby pedagogů vyplynulo zaměření prvního setkání, kterým […]

Polytechnika v mateřských školách dostala zelenou

Projekt Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické vzdělávání v těchto dnech vstoupil do své další fáze. Pedagožky z Opavska a Vítkovska byly ve středu 26. září proškoleny […]

Thomas Pedroli přiblížil Umění komunikace

Umění, jak se vyznat ve svých emocích představil 21. září 2018 v Opavě asi čtyřicítce přítomných pedagogů, rodičů a dalších posluchačů holandský intuitivní pedagog Thomas Pedroli. Došlo i na praktické […]

Kdo hraje, ten jede

Určeno:  žákům 4. – 6. třídy ZŠ Obsah:  Žáci budou soutěžit ve strategických, kooperačních a dalších moderních  deskových hrách, které je mají zábavnou formou přivést ke studiu matematiky a dalších […]

Psychohygiena pro pedagogy s Janem Svobodou

Určeno:  pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ, DD a NNO O čem to je:  Seminář se bude věnovat praktickým cvičením a modelovým situacím zaměřeným na regeneraci sil a základy […]

Agrese je OK

Určeno: rodičům a pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, DD a NNO Obsah:  Jednodenní zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u kluků, zjm. na rozbor konkrétních situací, které […]

Koordinátoři MAP Vítkovsko II mají za sebou první setkání

Ve středu 6. června se uskutečnilo setkání s koordinátory Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na Vítkovsku. Setkání v Relax Pensionu Schönwald se účastnili převážně ředitelé mateřských a základních škol či […]

Regionální učebnice

Určeno: rodičům a pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, DD a NNO O čem to bude:  Jednodenní seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve […]

Angličtina zážitkem II

Určeno: učitelům AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ Obsah: Chcete načerpat nové nápady na originální hry a aktivity do vašich hodin angličtiny? Chcete mít připravenou kupu praktických aktivit, které […]

Seminář pro ekonomky/ekonomy školských zařízení

Určeno:  pro ekonomické pracovníky škol Obsah:  účtování dotace, FKSP, DPH, daň z příjmu PO, dotazy od účastníků Lektor:  Ing. Zdeněk Nejezchleb Auditor, specialista na problematiku účetnictví a zdaňování ÚSC a […]

Metody Out of box I. a II. pro učitelskou praxi

Určeno:  pedagogickým pracovníkům, pedagogům volného času a pracovníkům dětských domovů Obsah:  Metody Out of Box I pro učitelskou praxi budou zaměřeny na představení současné generace v lavicích a jejich vzdělávacích […]

Rozvoj čtenářské gramotnosti zážitkem

Určeno:  dětem MŠ a žákům  1.- 5. ročníku ZŠ O čem to je:  aktivita je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ nejen […]

Jak na efektivní komunikaci školy s rodiči

Určeno:  pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, asistentům pedagoga Obsah:  Účastníci společně proberou potřeby školy a rodiny a identifikují vzájemné třecí plochy a zdroje nedorozumění a konfliktů. Následně budou […]

Efektivně fungující školní poradenské pracoviště

Určeno:  pracovníkům školních poradenských pracovišť a pedagogům ZŠ Obsah:  Kurz bude zaměřen na legislativní předpisy a postavení školního poradenského pracoviště v rámci školy, včetně struktury školního poradenského pracoviště. Zabývat se […]

Seminář pro ekonomky/ekonomy školských zařízení

Určeno:  ekonomickým pracovníkům škol Obsah:  mzdová agenda, dotazy účastníků, výměna zkušeností Lektorka:   Radka Tyburcová (www.pam-ucto.cz) Čas realizace:  8:30 – 13:30 Místo realizace:  Lidový dům, Opava (Otická 1711/10) Účastnický poplatek:  žádný […]

Fun Tech Fest

Určeno:  žákům ZŠ, pedagogům, rodičům, veřejnosti Obsah:  Cílem je motivovat žáky ke studiu polytechnických oborů prostřednictvím zábavného a interaktivního přístupu. Na událost máme pozvané technicky zaměřené firmy, které přinášejí invenčnost […]

Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ

Určeno:  pro vedoucí pracovníky  základních škol a mateřských škol Obsah: Výjezdní zasedání bude rozděleno do dvou ucelených dnů: Den Návštěva školy, která je nositelem dobré praxe desegregace a procesu obnovy školy […]

Workshop logopedické prevence pro rodiče dětí

Určeno: rodičům dětí, které navštěvují MŠ Obsah:  Rodiče se na semináři budou moci dozvědět, jak povzbudit centrum řeči a chuť mluvit, jak s dětmi doma pracovat tak, aby se naučily […]

Co si zasadíme, to si sníme

Určeno:  dětem MŠ a žákům 1. stupně ZŠ O čem to je:   komunitní projekt zaměřený na místně zakotvené učení. Hlavním úkolem aktivity je seznámit účastníky se zásadami zdravého životního stylu […]

Příběhy našich sousedů

Určeno: žákovským skupinám O čem to bude:  Konkrétní žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí nejen mnoho […]

Soutěž v questingu pro ZŠ na Vítkovsku

Určeno:  žákům ZŠ Obsah: Žákovské týmy budou hledat zajímavá témata (přírodní či kulturní, místopisná, historická aj.) a vytvoří pro širokou veřejnost hru, questing, se kterou se zúčastní soutěže. Soutěž je […]

Učíme se za školou

Určeno:  žákům 2. stupně ZŠ Obsah:  Program zaměřený na místně zakotvené učení v praxi za účasti žáků jakožto hlavních aktérů. Aktivita podporuje aktivní občanství a je založena na samostatném přístupu aktérů […]

Ukázkové hodiny práce s aplikací Můj život po škole

Určeno:  žákům, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání (primárně 7. a 8 ročník ZŠ) Obsah: Žákům bude představena aplikace „Můj život po škole“, pomocí níž mohou rozklíčovat své silné stránky, […]

Polytechnika na školách pod vedením Jana Helise

Určeno: pro žáky ZŠ (1. a 2. stupeň – dle volby dané školy) Obsah: Aktivita je připravena dané škole vždy na míru. Žáci zpracovávají dřevěné polotovary do finálních výrobků, čímž si […]

Pro(story) za školou

Určeno:  žákům 2. stupně ZŠ Obsah:  projekt rozvíjející místně zakotvené učení. Zaměřuje se především na historické, sociální a kulturní souvislosti místa. Lektoři:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.            Kapacita:  skupina […]