Asistenti na Vítkovsku se sešli už potřetí

19. březen 2019

Metodické setkávání asistentů pedagoga a školních asistentů je zaměřeno na sdílení zkušeností, postřehů a příkladů dobré praxe v této nelehké profesi. Třetí setkání se uskutečnilo 19. března v Městské knihovně Vítkov. Lektorkou tohoto setkání byla speciální pedagožka Olga Kusá z Brna. „Metodické setkání bylo zaměřeno hlavně na řešení výchovných problémů dětí, se kterými přítomní asistenti pedagoga mají osobní zkušenost,“ uvedla garantka aktivity Lucie Stanjurová z MAS Opavsko z. s.  Setkání podle ní proběhlo intervizní formou a asistenti popisovali konkrétní situace, které při práci s dětmi řeší. Dostali také zpětnou vazbu a doporučení nejen ze strany svých kolegů, ale především ze strany lektorky. Zpětná vazba byla velmi pozitivní a lektorka přijede na další setkání v květnu 2019.