Agrese je OK

volno 13 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ a NNO

O čem to je:  Jednodenní zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u kluků, zejména na rozbor konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se v nich zachovat. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se účastníci naučili s agresí lépe pracovat.

Lektor:   Mgr. Petr Soják, Ph.D. (Liga otevřených mužů, o. p. s.)

Termín:  březen 2020 (bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách)

Čas a místo realizace:  budou upřesněny v Katalogu 2 a na webových stránkách

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková