Agrese je OK

12. březen 2020
volno 3 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Omlouváme se přihlášeným účastníkům, akci jsme byli nuceni z důvodu uzavření knihovny ve Vítkově zrušit.

Určeno: pedagogům ZŠ, SVČ a NNO

Určeno: rodičům a pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:  Jednodenní zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u kluků, zjm. na rozbor konkrétních situací, které běžně zažíváme a trénink, jak se v nich zachovat. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se účastníci naučili s agresí lépe pracovat.

Lektor: Mgr. Petr Soják, Ph.D. (Liga otevřených mužů, o. p. s.)             

Čas realizace: 9:00 – 17:00

Místo realizace: Městská knihovna, Vítkov

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková, skalikova@masopavsko.cz