Země volá knihomola – komiksové workshopy (Adolf Dudek)

20. leden 2020 - 21. leden 2020

Aktivita zaměřena na rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti, cílem je rozvoj tvůrčích schopností a dovedností pomocí pohádek a příběhů. 

 

CESTOVATELSKÉ KRESLENÍ“  vítejte na palubě letecké společnosti DUDEK-air!

Čtyři země světa,  čtyři malíři malíři. Tentokrát ilustrátor s dětmi kreslí na keramické tabuli, postupně celý svět. Vesele, vtipně a za neustálé spolupráce dětí.

Děti tak poznají život a zvyky v jiných zemích, rozvinou se jejich pozorovací schopnosti, způsoby vyjadřování a smysl pro abstraktní uvažování.

Jednoduchým způsobem spojíme mluvené slovo s vizuálním sdělením a kresbou. Tím vznikne velmi kompaktní projekt, který lze dále rozvíjet v ostatních oblastech výchovy a vzdělávání.

„POHÁDKOVÉ KRESLENÍ“ jedná se  interaktivní show, při které se dětem netradiční formou představí klasické české pohádky. O řepě, O Šípkové Růžence, O perníkové chaloupce, O Koblížkovi. Přímo před jejich  zraky ilustrátor kreslí na keramické tabuli obrázky z pohádkových knížek, které jsou dětmi aktivně doplňovány. Děti se tak stanou přímými účastníky pohádek, které četly v knížkách a užijí si radost nejen z kreslení, ale i z jejich hravého ztvárnění. V oblasti osobnostní a sociální výchovy se děti prostřednictvím pohádky seznamují s pozitivními a negativními lidskými vlastnostmi, je podporováno budování hodnot a kladných rysů.

DÉLKA 1 VYSTOUPENÍ: 60 min
VĚK DĚTÍ: mateřská škola + 1.- 3. třída ZŠ

Přihlášené školy:

název školy termín téma
MŠ Budišov nad Budišovkou 20. 1. 2020 Cestovatelské kreslení
ZŠ Melč 21. 1. 2020 Cestovatelské kreslení
ZŠ a gymnázium Vítkov 21. 1. 2020  Pohádkové kreslení 1

 

Realizátor: Adolf Dudek

Hrazeno z prostředku projektu MAP Vítkovsko II.

Garant: PhDr. Eva Cveková

Aktualizace: 10.12 2019